Panorama z Wielkiego Kopieńca

Kategoria: Panoramy dydaktyczne, Panoramy

Panorama Tatr z Kopieńca Wielkiego

Panorama dydaktyczna z Kopieńca Wielkiego

Niebawem znajdziesz tutaj szerszy opis tej pracy