PANORAMY DYDAKTYCZNE to fotografie panoramiczne składające się z wielu pojedyńczych kadrów (panoramy jedno lub wielorzędowe). Prezentowane są w formie wielorozdzielczej wycieczki wirtualnej wzbogaconej w opisy widocznych obiektów (szczyty, doliny itp.).

Ikony nawigacyjne ułatwiają poruszanie się w ich przestrzeni. Zalecam włączenie Full Screen i zatrzymanie Autorotacji, podkład muzyczny można również wyłączyć. Nawigację w trybie okienka ułatwiają klawisze strzałek (przesuwają obraz w zamierzonym przez nas kierunku), natomiast Ctrl (lub Z) oraz Shift (lub A) odpowiadają za skalowanie obrazu. Kursorem myszki możemy wskazywać opisane obiekty...