FOTOKREACJE

Kategoria: Portfolio

czyli... manipulacja obrazem

Spacer żółwika

Jeżeli obraz powstaje wskutek połączenia dwóch lub większej liczby fotografii nazywamy go fotomontażem. Ja używam terminu FOTOKREACJA (kreatywna manipulacja obrazem fotograficznym) bez pejoratywnego podtekstu. Nie jest to fotografia reporterska, której celem jest wierne, zgodne z prawdą, pokazanie realnych wydarzeń. Moim celem jest w tym przypadku uzyskanie, bardziej lub mniej spektakularnego efektu, który z różnych powodów był niemożliwy do uzyskania podczas sesji.

Wyobraźmy sobie ile czasu (zezwolenia, opinie, itd...), oraz pieniędzy (tragarze, sprzęt oświetleniowy, itp...), wymagałaby realizacja sesji której efekty widać na prezentowanej poniżej fotografii.

Mission Impossible :-)). Wówczas z pomocą przychodzą techniki fotomontażu. Oczywiście wolałbym mieć "błogosławieństwo" dyrekcji TPN oraz zleceniodawcy i zrealizować taki pomysł w cudownych okolicznościach przyrody. NIEREALNE.

Zapraszam do obejrzenia galerii prezentującej prace Michała Batkiewicza. Są to kameralne rzeźby w których artysta łączy kamień z odlewami z brązu. Były one prezentowane na wielu wystawach pod wspólnym tytułem: "Podróże małe i duże".